in Litteratur, Sydsvenskan, Tidskrifter och magasin

Fiktion på internet

Tidskrift för litteraturvetenskap, TFL, hade senast temat ”Fiktion på internet”. Texterna i numret handlar om fanfiction, konvergens och remediering. Idag skriver jag om allt det där i Sydsvenskan, med utgångspunkt i TFL.

”Boken är till exempel fortfarande norm, även bland ettor och nollor, som gör allt för att efterlikna pärmar och papper. Ta bara namnet på den ambitiösa digitaliseringssatsningen Project Gutenberg. Boktryckarkonstens fader, 1400-talstysken Johann Gutenberg, vad har han med internet att göra?

Medievetare kallar det remediering. Nya medier uppstår genom att härma de gamla, samtidigt som de gamla tar efter egenheter hos de nya. Det där kan vi. Men för att förklara den tummelplats som internet utgör har det krävts ännu en term: konvergens.”