in Kultur, Litteratur, Sydsvenskan

Åter frilans

Sex veckor på kultur- och nöjesredaktionen i elfenbenstornet på Krusegatan. Två veckor i Lund. Sommaren på Sydsvenskan är slut, och därmed är jag åter igen tillgänglig för frilansuppdrag.

Axplock från sommaren: