in Litteratur, Nittonde Stolen, Recension

Pär Thörn på Nittonde Stolen

Idag skriver jag om den egensinnige författaren Pär Thörns nya bok på Nittonde Stolen.

”Det går att läsa ’Land skall med lag byggas’ som en undersökning av orsakssamband som ett slags berättelsernas grundstomme. Den ena händelsen leder till den andra, och så är snöbollen i rullning. Men vilken sorts berättelse uppstår om man låter sambanden vila helt på språkliga associationer?”

Läs också: